تبلیغات
فوتبال هیچان - جدول مسابقات فوتسال جام (رمضان 1395) دهستان هیچان (بزرگسالان)
                  جدول مسابقات فوتسال جام (رمضان 1395) دهستان هیچان  <بزرگسالان>
R     تیم                بازیها     برد     مساوی     باخت     گل زده     گل خورده     تفاضل گل     امتیاز
1    جلائی کلگ        6        5             1            -           24              9               16              16
2    شاهین               6        4            1             1          16              9                7               13
3   تخت ملک            6        4            -              2          18             10               8               12
4    پیرکهور               5        3            1              1           9               8                1              10
5    کبابی یونس        5        1            -              4           8              10               2-               3 
6    کشاورز               5        -            1              4           8              25             17-               1
7     شوراءبخش        1        -            -              1           2                3                1-               -    
8    شگیم                2        -            -              2           1              12               11-              -


  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون