تبلیغات
فوتبال هیچان - جدول گلزنان فوتسال جام رمضان 95 دهستان هیچان (بزرگسالان)
 جدول گلزنان فوتسال جام رمضان 95 دهستان هیچان (بزرگسالان)

 ردیف       نام بازیکن                     نام تیم       تعدادگل
 1          اکبر بلوچی                    تخت ملک      7
 2          وحید اولیایی                  شاهین         6
 3          بلال بلوچزهی                جلائی کلگ   5
 4          آرمان ریسئ                  شاهین          4
 5          یونس بلوچی                  کشاورز         4
 6          آرمین اولیایی                 کبابی یونس  4
 7          عبدالعزیز بلوچ لاشاری    تخت ملک     4
 8          مراد بلوچی                    جلائی کلگ  4
 9          عبدالغنی ایرانی             کشاورز        3
 10         اسلام ریسئ                پیرکهور         3 
 11         ادریس آژ                       پیرکهور         3
 12         فرزاد بلوچزهی              تخت ملک     3
 13         ستار بلوچی                  جلائی کلگ  3
 14         الیاس بلوچ                    جلائی کلگ   3
 15         فاروق بلوچی                جلائی کلگ  2
 16         مهرزاد اولیایی              شاهین         2
 17         عمران بهرامی              تخت ملک     2
 18         عبدالرحمن بلیده           کبابی یونس  2     
 19         یاسر بلیده                    کبابی یونس  2
 20         نبی بخش اولیایی         شاهین          1   
 21         محسن بلوچزهی          جلائی کلگ   1 
 22         افشین ریسئ               پیرکهور         1
 23         امیر بلوچی                   شوراءبخش   1
 24         یاسر بلوچ لاشاری        شاهین          1
 25         نواب درزاده                   شاهین          1
 26         ابوبکر سابکزئی             کشاورز         1
 27         تیمور بلوچ                     جلائی کلگ   1
 29         عبدالرزاق بلوچ              جلائی کلگ   1
 29         علی اولیایی                 شوراءبخش    1
 30         یحیی آژ                         پیرکهور          1
 31         افشین بلوچ                  پیرکهور           1
 32        گل بخودی                      شگیم            1
 33        معین(هیثم)خدک           شاهین           1


  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون