تبلیغات
فوتبال هیچان - آمار بازیهای تدارکاتی تیم کشاورز هیچان سال 1395
                                       آمار بازیهای تدارکاتی تیم کشاورز هیچان سال 1395

 R     تیمها برد باخت مساوی        زننده گل نتیجه
 1 ایرانشهر  1   -     - 
 اسلام ریسئ 1 گل
 سعید اولیایی 2 گل
 3 - 1
 2     آبگاه  1   -    - 
 وحید اولیایی 1 گل
 سعید اولیایی1 گل
 2 - 1
 3     وانان  1   -    - 
 وحید اولیایی 1 گل
 غلام رسول بلوچ 1 گل(پنالتی)
 2 - 1
 4 استقلال بنت  -   1    - انور ریسئ 1 گل 1 - 2  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون