تبلیغات
فوتبال هیچان - برنامه هفته 7 - 8 - 9 گروه E لیگ دسته سه کشور
 "یکشنبه 16 آبان ماه 95 " بازی دو تیم 
خانه هنرمندان آران بیدگل - تندر نیکشهر ساعت 14:30 ورزشگاه خوروش آران بیدگل


"شنبه 1 آذرماه 95" بازی  دو تیم
تندر نیکشهر  - صفاهان اصفهان ساعت 14:15 ورزشگاه شهید صغیرا نیکشهر

"یکشنبه 7 آذرماه 95" بازی دوتیم 
قرمز پوشان کیش - تندر نیکشهر ساعت 14 ورزشگاه المپیک کیش


  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون